Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты  
 

Навчально-творчі завдання з ліплення у початкових класахЗміст роботи з ліплення на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах має особливе значення, оскільки рухово-дотиковий компонент відіграє важливу роль у розвитку зображувальної діяльності дітей. Даний різновид навчально-творчої діяльності висуває перед учителем наступні завдання.

Розвиток сенсорних і розумових здібностей:

А) розвиток зорового аналізатора, тактильних і кінестезичних відчуттів, уміння розрізняти і визначати форму, фактуру, просторове розташування предметів;

Б) розвиток різних видів пам’яті, уяви, фантазії, оригінальності та нестереотипності мислення;

В) систематичне формування навичок композиції – вміння планувати в думці; вміння визначати розміри об’ємної композиції залежно від теми та задуму;

Г) формування вміння свідомо добирати матеріал та інструменти, необхідні для створення художнього образу.

2. Ознайомлення учнів з різними матеріалами, техніками ліплення; видами скульптури, ліплення, зокрема керамікою.

3. Систематичне навчання прийомів та способів ліплення простих предметів побуту, птахів і тварин, фігури людини; формування практичних навичок роботи з різними матеріалами та інструментами.

4. Виховання працелюбності, охайності, самостійності, наполегливості для досягнення мети, вміння працювати самостійно та в колективі.

Матеріал програми з образотворчого мистецтва розподілено з урахуванням поступового розвитку учнів відповідно до їх вікових особливостей і досвіду, нагромадженого на уроках ліплення. У зв’язку з цим зміст вимог до знань, умінь та навичок учнів з навчальної проблеми об’єм ми представили у вигляді таблиці.

2. Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно проблеми „об’єм”

Таблиця 4

Систематизований обсяг знань, умінь та уявлень учнів 1-4 класів у галузі образотворчого мистецтва стосовно проблеми „об’єм”

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас
учні мають отримати знання
  -про різницю між круглою скульптурою та рельєфом; -про різницю між скульптурним зображенням і графічним; -1-2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їх роботи; -вживає терміни пластичний, рельєф, скульптура, куманець, заглиблений рельєф, свищик -про красу скульптурного твору: виразність, пластичність узагальненої форми; -пластичні матеріали; -1-2 прізвища відомих скульпторів та 1-2 їх роботи; -різновиди гончарного посуду: глечик, куманець, горщик, миска, макітра -про основні прийоми роботи з різними пластичними матеріалами: глиною, пластиліном, солоним тістом; -
учні повинні практично вміти
-передати основний, узагальнений характер форми в об’ємі у ліпленні;   -доповнювати опуклий рельєф елементарними заглибленнями; -володіти елементарними прийомами пластичного способу ліплення; -ліпити пластичним, конструктивним та комбінованим способом; -оздоблювати опуклим та заглибленим рельєфом скульптурні зображення;   -створювати виразну, цілісну, декоративну форму в об’ємі  
учням необхідно мати уявлення
-особливості ліплення із суцільного шматка пластичного матеріалу -про особливості скульптурного зображення: об’ємність: опуклість, узагальненість форми; -заповнення напівоб’ємної силуетної форми елементарними рельєфними оздобленнями   -про специфіку форми у скульптурі, ліпленні: компактність, цілісність, відсутність зайвих дрібниць    
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 908 | Нарушение авторского права страницыstudopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.001 с)...Наверх