Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Východiska obecních (komunálních ) volebI v obcích, jako územních samosprávných cecích musí být naplněna zásada, obsažená v čl. 21 Listiny: Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců„. Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Tyto komunální volby mají společných institutů s volbami parlamentními, mají však i některá specifika.

Aktivní volební právo má ten státní občan ČR, kterému je 18 let, který má v obci a její části trvalý pobyt. Volit se může pouze ve své obci, voličský průkaz, na nějž by bylo možné volit v jiné obci není přípustný. Překážky ve výkonu volebního práva jsou obdobné jako u voleb parlamentních.

Realizace obecních (komunálních) voleb

procesní ustanovení ohledně komunálních voleb jsou totožná nebo obdobná jako u voleb parlamentních )je ale např. stanoveno konání komunálních voleb v jeden den) . I při volbách komunálních musí zejména dojít k:

vyhlášení voleb

sestavení seznamů oprávněných voličů, včetně možnosti námitkového řízení

vytvoření hlasovacích okrsků, popř. volebních obvodů

informování oprávněných voličů, včetně dodání hlasovacích lístků oprávněným voličům

zřízení komisí pro hlasování a pro zjišťování výsledků voleb, včetně možnosti vytvoření odborných sumarizačních útvarů k výpočetnímu upracování výsledků hlasování

vybavení hlasovacích místností

sestavení kandidátních listin

projednání kandidátních listin a jejich registraci místní komisí

vytištění a rozdělení hlasovacích lístků

volební kampani

vlastnímu hlasování

sečtení hlasů, vyhlášení výsledků voleb a přidělení mandátů

vyřešení volebních stížností

uložení písemností, týkajících se voleb.

Podstatnou odchylkou od stávajících předpisů o parlamentních volbách je to, že kandidátní listinu mohou podávat „volební strany„, což jsou registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice a nezávislí kandidáti, popř. jejich družení. Vzhledem k tomu, že na kandidátní listině mohou být i jednotlivci (nezávislí), je pak volební systém v podstatě kombinací systému poměrného zastoupení a systému většinového.

Odchylkou od parlamentních voleb je i institut nových voleb, který se konají během obecně stanoveného čtyřletého volebního období v těchto případech:

jestliže se počet členů zastupitelstva sníží o více než jednu třetinu oproti počtu určenému podle zákona

sníží-li se počet členů zastupitelstva v obci, popř. v městské části, pod sedm členů

dojde-li ke vzniku nové obce

dojde-li ke vzniku nové městské části.

V komunálních volbách vznikne zastupitelstvo obce, jehož funkční období je čtyřleté a které samostatně spravuje obec.

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 305 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.016 с)...