Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Practice reading the following words. Learn them by hearthurt [hә:t] – ауырады

symptoms [´simptәmz] – белгілері

pills –таблетка

a country woman –ауыл әйелі

ice –мүз

tie the bag –қапты байлаңыз

mice –тышқандар

the doctor’s consulting room –дәрігер бөлмесі

strikes him a powerful blow– оған қатты соққы береді

counts ten – онға дейін санау

muttering [´m Λ tәriŋ]some Latin [´lætin]nonsense –латын тілінде түсініксіз бос сөз міңгірлеп

greatly frightened – [´´fraitәnd]– қатты қорыққан

in reality – [ri´æliti] – шындығында

hasn’t the least idea[ai´diә]бірдене туралы титтей де түсінігі болмау

Are you running a temperature? –Сізде жоғарытемпература ма?

It was nice to see you.Сізді көруге қуанышты болдым

I’ll go to the polyclinic [poli´klinik] – Мен емханаға барамын.

Nothing of the kind.Тіпті де олай емес.

A strong wind was blowing.Қатты жел соғып тұрды.

She told him to get into bed.Ол оған төсекке жату керектігін айтты

Анықтауыш (The attribute).

Анықтауыш қандай? кімдікі? неше? қанша? деген сұрақтарға жауап береді. Анықтауыш сөйлемдерде сын есім, есімше, сан есім, есімдік және зат есіманықтауыш болады.

I received on important letter yesterday. Мен кеше маңызды хат алдым.

The second lesson begins at eleven o¢clock. Екінші сабақ сағат 11-де басталады.

Пысықтауыш (Adverbial Modifiers).

Пысықтауыш қалай? қашан? неге? не үшін?деген сұрақтарға жауап береді.

Пысықтауыш сөйлемдерде көрсетеді:

1) Мезгіл.

She will come soon. Ол жақын арада келді.

2) Мекен.

I found him in the garden. Мен оны бақтан таптым.

3) Қимыл-сын.

He spoke slowly. Ол жай сөйледі.

4) Себеп-салдар.

I came back because of the rain. Жаңбыр жауғандықтан мен қайтып келдім.

5) Мақсат.

I have come to discuss the matter. Мен бұл сұрақты талқылауға келдім.

6) Жалғас жағдайын

He sat at the table reading a newspaper. Ол үстелдің қасында газет оқып отырды.

7) Дәрежесін

I quite agree with her. Мен онымен толық келісемін.

@ Exercise 1.

Дата публикования: 2015-01-04; Прочитано: 575 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.015 с)...