Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты  
 

Полтава 2013
Історія міжнародних відносин. Курс лекцій для студентів усіх напрямів підготовки всіх форм навчання. Полтава: ПолтНТУ, 2013. 370 с.

Укладач: доцент, кандидат історичних наук В.В.Сажко

Відповідальний за випуск: В.В. Сажко, доцент, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії.

Рецензент: Передерій І.Г., доктор історичних наук, доцент кафедри українознавства, культури та документознавства

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол №___ від_____2013 р.

Авторська редакція


Тема 1: «Вступ до курсу. Міжнародні відносини напередодні та під час Першої світової війни»

Зміст

1.1. Вступ до курсу.

1.2.Особливості міжнародних відносин кінця XIX – початку XX ст. Формування воєнно-політичних блоків. Локальні конфлікти у світі.

1.3. Антивоєнні рухи напередодні Першої світової війни.

1.4. Початок Першої світової війни. Загарбницькі плани воюючих блоків.

1.5. Боротьба за союзників як провідна тенденція дипломатії в період війни.

1.6. «Українське питання» у політиці воюючих сторін в роки Першої світової війни.

1.7. Міжнародні відносини наприкінці війни. Сепаратний вихід Росії з війни. Поразка у війні Німеччини та її союзників.

Ключові терміни та поняття: колонія, напівколонія, воєнно-політичний блок, Троїстий союз, Антанта, світова війна, сепаратний мир, статус-кво.

Цілі та завдання вивчення теми:

Студенти повинні знати: предмет і завдання курсу «Історія міжнародних відносин»; хронологічні рамки курсу; особливості розвитку міжнародних відносин останньої третини XIX – початку XX ст.; процес формування воєнно-політичних блоків; основні локальні конфлікти в світі на рубежі століть. Студенти повинні вміти охарактеризувати антивоєнні рухи напередодні Першої світової війни; плани воюючих блоків; процес залучення на свій бік нових союзників; «українське питання» у політиці воюючих сторін в роки Першої світової війни; міжнародні відносини наприкінці війни; сепаратний вихід Росії з війни та її завершення.

Методичні рекомендації до вивчення:

Під час вивчення теми слід звернути увагу на сильні та слабкі сторони позицій великих держав на міжнародній арені на рубежі століть; причини формування воєнно-політичних блоків та розв’язання Першої світової війни; плани учасників війни щодо облаштування світу після її закінчення; особливості міжнародних відносин наприкінці війни.

Дата публикования: 2014-11-26; Прочитано: 597 | Нарушение авторского права страницыstudopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2020 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.001 с)...Наверх