Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Задачі, функції та принципи маркетингуКожна наука має свої основні положення, на яких вона базується. Для маркетингу існує декілька найважливіших принципів:

Націленість на визначені кінцеві практичні результати в своїй виробничо-господарській діяльності, якими можуть бути:

- конкретні обсяги продажу товарів (послуг);

- здобуток визначеної частки ринку споживання по окремим товарам;

- забезпечення споживацької діяльності до товарів і фірми в цілому;

- підвищення конкурентоспроможності продуктів і всієї фірми в цілому.

Направленість на достроковий результат. Фахівці в галузі маркетингу розуміють, що орієнтуватися потрібно не на сьогоденні, а перспективні потреби. Вплив дії маркетингових заходів призводить до дії іноді через значний час, проблеми висвітлені у маркетингових дослідженнях не можуть бути розв’язані миттєво.

Гнучке пристосування до змін ситуації на ринках. Маркетолог повинен постійно слідкувати за ринковою ситуацією. Деякі з них дають шанс, можливість покращити свою позицію, інші зміни несуть загрози, на які своєчасно потрібні реагувати. Кваліфікація маркетолога в значній мірі та залежить у вмінні виявляти зміни та пристосовуватися до них.

Активна позиція до споживача. Це досить складний і етичний момент. З одного боку, якщо виробляти тільки те, що бажає споживач сьогодні досягнути результат у майбутньому неможливо, з іншого, марктеинг має досить широкий арсенал прийомів спонукання, іноді на грані маніпуляції, який спрямований до зміни споживацьких звичок і сприйняття якісних характеристик товарів.

Орієнтація на конкретного споживача. Немає продукту, який подобається всім. Треба знайти свого клієнта та задовольнити його потреби краще, ніж це можуть зробити конкуренти.

Виробляти не те, що вигідно та зручно, а те, що потрібно своїм клієнтам зараз і в майбутньому. Маркетингова концепція примушує підприємця вийти з його “зони комфорта” (нехай спожвиач пристосовується до наших вимог) і робити іноді те, що незручно йому, але вигідно клієнту (наприклад, доставки товарів на дом, заміна товару).

Функції маркетингу

Маркетинг – це процес, який потребує постійного управління. Для управління маркетингом застосовують загальні та конкретні функції, види діяльності.

Аналітична функція, яка реалізується за допомогою постійної дослідницької роботи. Складниками цієї роботи є: комплексне вивчення ринку; вивчення споживачів; вивчення товарної структури ринку; вивчення конкурентів; вивчення каналів збуту та просування товарів.

Функція планування, яка вміщує розробку цілей, стратегій маркетингу, розробку довгострокових і поточних заходів у галузі маркетингу.

Функція організації спрямована на забезпечення виконання планів і маркетингових досліджень. Для цього потрібно налагодження взаємодії маркетингових підрозділів із керівництвом підприємства та іншими службами (виділення коштів, ресурсів, інформації, виконання рекомендацій у виробничо-господарській діяльності).

Функція контролю вміщує слідкування за реалізацією маркетингових дій, оцінка їх виконання, ефективності, прибутковості, зворотний зв’язок із споживачами, ситуаційний аналіз із метою внесення коректив у дії.

Дата публикования: 2015-01-25; Прочитано: 565 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...