Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Сутність та основні поняття маркетингуТермін “маркетинг” походить з англійського слова “market” і перекладається як ринкова діяльність. Цей термін з’явився в економічній літературі США на рубежі XIX та XX сторіччя. Як академічна дисципліна “Маркетинг” почав викладатися у Пенсильванському університеті в 1905 році. В 1926 році у США заснована асоціація маркетингу та реклами. По-перше, маркетинг був близький до реклами та збуту.

По словам П.Друкера, мета маркетингу – зробити зусилля зі збуту марними (непотрібними). Автор цього висловлення тісно пов’язував маркетинг із іншими управлінськими функціями та вмістив його в систему управління підприємства. Виходячи з цього маркетинг може бути: наукою, мистецтвом керівництва або даром інтуіції.

Для оволодіння цими знаннями в 30-і роки XX сторіччя почала формуватися наука маркетинг, предметом вивчення якої є людські потреби та їх задоволення. Маркетинг – це вид людської діяльності, яка спрямована на задоволення потреб через обмін. З часом сфери застосування маркетингом поширювалися. Не тільки виробництво, а сфера послуг, наука, політика, некомерційна діяльність, розповсюдження ідей і поглядів стали тісно пов’язані з маркетингом. Зараз не можна знайти людину, яка не має ніякого відношення до маркетингу. Якщо людина не веде свого бізнесу, не займається комерційною діяльністю, за все життя не продала ніякого товару, то хоча б раз підписала угоду про свій прийом на роботу. ТЯжко також знайти людину, яка ні разу в житті не розповсюджувала інформацію про відвідування якоїсь крамниці, музею, кінотеатру, роблячи його хазяїну промоцію (промоушен). Широке застосування маркетингу та оволодіння науковими основами цієї науки зробили наприкінці XX сторіччя переворот у філософії мислення бізнесменів. Маркетинг партнерських зв’язків (Win-Win situation) – ситуація взаємовигоди. Основний наголос треба робити не на завершення продажу (комерційної угоди, а на настрій завершення продажу – задоволення сторін).

В основі маркетингової діяльності знаходяться людські потреби – це суб’єктивне відчуття незадоволення або проблема, яка чекає свого вирішення.

Існує чимало спроб класифікації потреби. Найбільш часто застосовується ієрархія потреб А.Маслоу:

1 Фізіологічні потреби

2 Потреби у захисті та безпеці

3 Потреби комунікації з іншими людьми та схвалені соціальною групою

4 Потреба у самоствердженні

5 Потреба у самореалізації

Кожна проблема має декілька можливостей для розв’язання. Наприклад, людина мешкає за містом і працює у центрі міста. Щоб вчасно поспіти на роботу він може використатися послугами автобуса, таксі, метро, електрички, купити автомобіль, велосипед або авто. Ця потреба набуває вигляд бажання. Наприклад, хочу автомобіль. Але ні всі бажання можуть здійснитися. Для цього треба декілька умов. Наприклад, суми грошей, вміння керувати транспортом, медичного огляду. Але, коли всі ці чинники дозволяють реалізувати бажання, вони приймають форму –попиту. Попит – бажання, яке має умови для реалізації. в цьому випадку виробник (торговець) має можливість продати потенціальному покупцю автомобіль.

Комплекс маркетингу. Що потрібно споживачу для реалізації своїх бажань?

По-перше, товар – це все, що може задовільнити його потреби за гроші.

По-друге, призначити на товар ціну таку, що задовільняє споживача та вигідна торговцю.

По-третє, довести до споживача інформацію про товар, його відмінні якісні характеристики, щоб він захотів купити його. Це називається просування.

В-четвертих, покупцеві потрібно створити умови для придбання товару. Для цього потрібно місце. Товар повинен бути доставлений в потрібне місце та в потрібний час. Таким чином, комплекс маркетингу (система “маркетинг – мікс”) являє собою єдність 4-х політик:

- товарно-асортиментної;

- цінової;

- просування (комунікаційної);

- збутової.

У визначенні маркетингу сказано, що маркетинг – це задоволення потреб споживача та торговці на основі обміну. Обмін – це акт одержання бажаного від кого-небудь взамін чого-небудь (можливої сплати за одержання бажаного). Для здійснення обміну необхідні умови:

- сторін належить бути як мінімум дві;

- кожна сторона повинна мати щось, що являє цінність для іншої сторони;

- кожна сторона здатна здійснювати комунікацію та доставку свого товару;

- кожна сторона повинна бути вільною у своєму рішенні; кожна сторона діє на підставі доцільності цієї операції.

Угода – це комерційний обмін цінностями між двома сторонами. Маркетинг і усі угоди відбуваються на ринку – місці, де зустрічаються покупці та продавці, щоб вільно встановлювати ціни та розподілити гроші, трудові ресурси, сировину та всі інші чинники виробництва. Здебільшого ринок – це абстрактне місце. Ринок являє собою безліч актів куплі-продажу, які мають місце кожний день на всіх рівнях суспільства, на різних за власністю та діяльністю підприємствах.

Маркетолога виділяють два види ринків: ринок продавця та ринок покупця. Ринок продавця – це такий ринок, на якому продавці мають більше влади, де попит перевищує пропозицію. Покупці діють більш активно. Ринок споживача (покупця) – це такий ринок, на якому більше влади мають покупці та найбільш активними повинні бути продавці. У цьому випадку пропозиція перевищує попит.

Дата публикования: 2015-01-25; Прочитано: 552 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...