Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Заказать написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Насичені одноатомні спиртиДо насичених одноатомних спиртів належать аліфатичні спирти, молекули яких містять одну гідроксильну групу, сполучену з алкільним радикалом.

Гомологічний ряд. Члени гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів мають загальну формулу , де n=1, 2, 3, 4. Першими членами цього ряду є – метанол, – етанол, – пропаном, – бутанол.

Властивості. За звичайних умов насичені одноатомні спирти з нормальною будовою ланцюга, що містять від 1 до 11 атомів вуглецю, - це безбарвні рідини. Зі збільшенням молекулярної маси спиртів їх розчинність у воді зменшується: метанол, етанол і пропаном змішуються з водою в будь-яких співвідношеннях, бутанол та інші різкі за звичайних умов спирти розчиняються у воді мало, а вищі спирти практично не розчиняються у воді.

Спирти мають досить високі температури кипіння. Це пов’язано з асоціацією їх молекул, яка відбувається так само, як і асоціація молекул води, за рахунок утворення водневих зв’язків між молекулами ROH (R – вуглеводневий радикал):

R R R

│ │ │

O – H O – H…. O – H

Хімічні властивості спиртів зумовлені переважно наявністю гідроксильної групи в молекулі.

1. Взаємодія з лужними металами.Під дією лужних металів на спирти утворюються алкоголяти:

2C2H5 – OH + 2Na → 2C2H5 – ONa + H2

Етилат натрію

Ця реакція відбувається з розривом зв’язку у гідроксильній групі.

2. Взаємодія з галогеноводнями та іншими галогеновмісними речовинами. Під дією галогеноводнів або хлоридів фосфору на насичені одноатомні спирти відбувається заміщення групи ОН у спиртах на галогени, наприклад:

С2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

Ця реакція за участю гідроксильної групи відбувається з розривом зв’язку С-О.

3. Дегідратація.При наявності фосфорної або концентрованої сірчаної кислоти при нагріванні від спиртів відщеплюється вода і утворюються ненасичені вуглеводні, наприклад:

CH3 – CH(OH) – CH3 CH3 – CH═CH2 + H2O

4. Взаємодія з кисневмісними кислотами.Спирти реагують з кислотами, утворюючи складні ефіри. Наприклад, під час взаємодії етанолу з азотною кислотою утворюється складний ефір азотної кислоти – метилнітрат:

CH3OH + HNO3 → CH3 – O – NO2 + H2O

Складні ефіри утворюються також при взаємодії спиртів з органічними кислотами.

5. Окислення.Під час спалювання спиртів (окислення киснем повітря) утворюються оксид вуглецю (IV) і вода:

2CH3OH + 3O2 → 2CO2 + 4H2O

При каталітичному окисленні киснем повітря, окислені перманганатом калію, дихроматом калію при наявності сірчаної кислоти утворюються альдегіди і кетони, наприклад:

CH3 – CH2OH + [O] →CH3 – COH + H2O

Етанол Ацетальдегід

O

││

СН3 – CH(OH) – CH3 + [O] →CH3 – C – CH3 + H2O

Пропанол 2 Ацетон

Третинні спирти більш стійкі до окислення. Тільки під дією сильних окиснювачів вони можуть окислюватися з розщепленням вуглецевого ланцюга.

6. Дегідрування.Під час каталітичного дегідрування первинних спиртів утворюються альдегіди, вторинні спирти – кетони:

СН3 – СН2 – СНОН →СН3 – СН2 – СОН + Н2

Первинний спирт Альдегід

СН3 – СН(ОН) – СН3 → CH3 – CО – CH3 + Н2

Вторинний спмрт Кетон

Каталізатором дегідрування спиртів звичайно є мідь (температура 300 ).

Добування. Насичені спирти можна добути гідролізом галогенопохідних відповідних алканів водним розчином лугу, наприклад:

С4Н9Br + H2O C4H9OH + HBr

Бромбутан Бутанол

Спирти утворюються також при гідратації алкенів:

СН3 – СН ═СН2 + H2O →СН3 – СН – СН3

Пропілен │

ОН

Пропанол 2

Спирти можна добути відновленням інших кисневмісних сполук – альдегідів і кетонів.

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 12999 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.02 с)...