Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Заказать написание работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Спирти і феноли – це органічні речовини, молекули яких містять гідроксильні групи , сполучені з вуглеводневим радикалами. Загальна назва спиртів і фенолів – гідроксильні сполукиВідмінність спиртів і фенолів полягає в тому, що у фенолах гідроксильні групи сполучені безпосередньо з бензольним ядром. Приклади спиртів і фенолів:

Спирти: Феноли:

СН3-СН2ОН С6Н5ОН

Залежно від числа гідроксильних груп, що містяться в молекулі, розрізняють одноатомні, двохатомні, трьохатомні спирти:

СН3 – СН2 – СН2; СН2 – СН – СН2; СН2 – СН – СН2

│ │ │ │ │ │

ОН ОН ОН ОН ОН ОН

Одноатомний спирт Двохатомний спирт Трьохатомний спирт

Спирти поділяються також на первинні, в яких гідроксильна група сполучена з первинним вуглецевим атомом, вторинні – група приєднана до вторинного атома вуглецю і третинні – група знаходиться біля третинного атома вуглецю. Приклади таких спиртів: СН3

СН3 – СН2; СН3 – СН – СН3; Н3С – С – СН3

│ │ │

ОН ОН ОН

Первинний спирт Втроринний спирт Третинний спирт

До простих ефірів належать сполуки, в яких атом кисню сполучений з двома вуглецевими радикалами, наприклад .

Номенклатура. За міжнародною номенклатурою назви спиртів утворюють від назв відповідних алканів з додаванням закінчення –ол.Після закінчення зазнають номер вуглецевого атома, біля якого знаходиться гідроксильна група. Нумерацію вуглецевих атомів починають з того кінця ланцюга, до якого ближче розташована гідроксильна група. У назви двохатомних та інших багатоатомних спиртів перед закінченням –ол додають префікс ди- (ді-), три-і т.д. залежно від кількості груп, а потім зазнають положення всіх груп. Приклади:

3 2 1 1 2 3

СН3 – СН2 – СН2 – ОН; СН2 – СН – СН2

Пропанол-1 │ │ │

ОН ОН ОН

Прпантріол-1,2,3

1 2 3 4 5

СН3 – СН – СН – СН – СН3

│ │ │

ОН ОН СН3

4-Метилпентандіол-2,3

Для деяких спиртів поширені назви за раціональною номенклатурою. Ці назви утворюють з назви радикала і слова “спирт”, наприклад: – метиловий спирт, – етиловий спирт, – ізопропіловий спирт.

Ізомерія. Ізомерія спиртів пов’язана як з розгалуженням вуглецевого ланцюга, так і з різним положенням гідроксильної групи. Наприклад, бутанол може мати такі ізомери:

4 3 2 1 4 3 2 1

СН3 – СН2 – СН2 – СН2; СН3 – СН2 – СН – СН3;

│ │

ОН ОН

Бутанол-1 Бутанол-2

СН3

3 2 1 3 2 1

СН3 – СН – СН2; Н3С – С – СН3

│ │ │

СН3 ОН ОН

2-Метилпропанол-1 2-Метилпропанол-2

Наведені ізомери різняться властивостями, наприклад, температурами кипіння, які дорівнюють 117,3 (бута-нол-1); 99,5 (бутанол-2); 108,4 (2-метилпропанол-1); 82,5 (2-метилпропанол-2).

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 1844 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2022 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.01 с)...