Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Поняття соціальної мобільності. Спілкування та співпраця як перспектива розвитку соціуму. Поняття комунікації та комунікативності. Участь у житті суспільстваСоціáльна мобі́льність — перехід індивіда, або соціального об'єкта, або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої.

Вертикальнасоціальна мобільність — сукупність взаємодій, що сприяють переходу індивіда або соціального об'єкта з одного соціального прошарку в іншій.

Горизонтальна соціальна мобільність означає, що при змінах у житті людини її соціальний статус не змінюється, вона ніби переміщається в тій самій площині, що й раніше (горизонтально), наприклад, при зміні місця роботи залишається на тій же посаді.

Основні елементи механізму соціальної мобільності та їх взаємозв’язки зображено на схемі:

Механізм соціальної мобільності:

В сучасній науці існують такі категорії працівників за їх ставленням до мобільності: 1) фактично мобільні - ті, що змінили місце праці, посаду, місце проживання безпосередньо в період дослідження; 2) потенційно мобільні - ті, що не змінили робочого місця, але мають відповідні наміри і плани; 3) фактично стабільні - ті, що довго працюють на одному місці і не налаштовані на мобільність; 4) потенційно стабільні - ті, що порівняно недавно прийшли на місце праці і поки що не планують його змінювати.

За готовністю „вписатися” в ринкові відносини та здійснити реальні кроки щодо мобільності В. Подшивалкіна виокремлює чотири групи: 1) активний тип - ті, хто психологічно готовий до ринку, почав змінювати свій життєвий уклад, вже „вписався” в ринкові відносини; 2) потенційний тип - психологічно до ринку готові, але поки що не почали будувати життя за ринковими законами; 3) вимушений тип - ті, хто внутрішньо до ринку не готовий, але змушений змінювати життєвий уклад, щоб якось вижити в нових умовах; 4) „консерватори” - ті, хто не готовий до ринку психологічно і нічого не робить, щоби змінити щось у своєму житті.

Interaktyvnyy̆ rivenʹ - tse spilkuvannya, shcho vrakhovuye osobysto stnye kharakterystyky lyudey̆. Vono pryzvodytʹ do pevnykh vza imootnosheniyam mizh lyudʹmy. Pertseptyvnyy̆ rivenʹ daye mozh lyvistʹ vzayemnoho piznannya i zblyzhennya lyudey̆ na tsiy̆ ratsi onalʹnoy̆ osnovi.Словарь - Открыть словарную статьюКомуніка́ція—це обмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві. Спілкування відбувається на трьох рівнях: комунікативному, інтерактивному і перцептивному. Комунікативний рівень представляє собою спілкування за допомогою мови і культурних традицій, характерних для тієї чи іншої спільності людей. Результатом цього рівня взаємодії є взаєморозуміння між людьми. Інтерактивний рівень - це спілкування, що враховує особистісні характеристики людей. Воно призводить до певних взаємовідношень між людьми. Перцептивний рівень дає можливість взаємного пізнання і зближення людей на цій раціональній основі. Він являє собою процес сприйняття партнерами один одного, визначення контексту зустрічі. Перцептивні навички виявляється в умінні керувати своїм сприйняттям, «читати» настрій партнерів по вербальним і невербальним характеристикам, розуміти психологічні ефекти сприйняття і враховувати їх для зниження його спотворення.

Комунікативність— це спрямованість висловлювання на слухача, яка виражається за допомогою інтонації (підвищення й пониження тону, інтонаційне виділення окремих слів тощо), вставних слів на зразок чуєте, знаєте, майте на увазі, уявіть собі, підсилювальних часток, звертань тощо. Той, хто гово­рить, хоче, щоб його слухали й реагували на його мову.

Прослушать

Тестові завдання для самоконтролю.

1. Як називаєтьсяперехід індивіда, або соціального об'єкта, або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої?

а) соціум,

б) аскрипція,

в) стратифікація,

г) соціальна мобільність.

2. Яка соціальна мобільність є сукупністю взаємодій, що сприяють переходу індивіда або соціального об'єкта з одного соціального прошарку в іншій?

а) вертикальна,

б) горизонтальна,

в) аскрипція,

г) соціальна.

3. Яка соціальна мобільність означає, що при змінах у житті людини її соціальний статус не змінюється, вона ніби переміщається в тій самій площині, що й раніше?

а) вертикальна,

б) горизонтальна,

в) аскрипція,

г) соціальна.

4. Як називається категорія працівників, що змінили місце праці, посаду, місце проживання безпосередньо в період дослідження?

а) потенційно мобільні,

б) фактично мобільні,

в) фактично стабільні,

г) потенційно стабільні.

5. Як називається категорія працівників, що не змінили робочого місця, але мають відповідні наміри і плани?

а) потенційно мобільні,

б) фактично мобільні,

в) фактично стабільні,

г) потенційно стабільні.

6. Як називаються за В. Подшивалкіним ті, хто нічого не робить, щоби змінити щось у своєму житті?

а) активні,

б) потенційні,

в) вимушені,

г) консерватори.

7. Як називаєтьсяобмін між людьми або іншими соціальними суб’єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо, обумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві?

а) мобільність,

б) комунікативність,

в) стратифікація,

г) комунікація.

8. До якого рівня відноситься спілкування за допомогою мови і культурних традицій, характерних для тієї чи іншої спільності людей?

а) комунікативного,

б) інтерактивного,

в) перцептивного,

г) активного.

9. До якого рівня відноситься спілкування, що враховує особистісні характеристики людей?

а) комунікативного,

б) інтерактивного,

в) перцептивного,

г) активного.

10. Як називається спрямованість висловлювання на слухача, яка виражається за допомогою інтонації, вставних слів, підсилювальних часток, звертань?

а) мобільність,

б) комунікативність,

в) стратифікація,

г) комунікація.

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 4374 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2021 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.003 с)...