Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Тести з відповідями. Електронна механічна лінія

1. В межах скількох відсотків при коригуванні партії збільшення витрат майже не відчутне?

а) 35 %

б) 60 %

в) 10%

г) 20%

2. Як буде виглядати формула розміру випущеної партії товару(Q), якщо швидкість виробництва продукції позначити p , а час роботи виробничої лінії через  ?

а) Q =

б) Q = p *

в) Q =  

г) Q =  - p

3. Що відбувається з обсягом запасу з моменту зупинення роботи виробничої лінії і до моменту її наступного запуску ?

а) обсяг запасу лінійно збільшується до 1

б) обсяг запасу лінійно не зміниться

в) обсяг запасу зменшується до 0,5

г) обсяг запасу зменшується до 0

4. Що треба зробити у випадку, коли витрати на зберігання продукції є досить великими ?

а) запровадити систему з дефіцитом

б) запровадити систему з надлишком

в) краще нічого не робити

г) правильні відповіді : а) ,б)

5. Що треба враховувати при користуванні системою дефіциту ?

а)витрати на доставку та зберігання

б) витрати на доставку, зберігання та витрати від існування дефіциту

в) витрати від існування дефіциту

г) витрати на доставку

6. До чого приведе рішення продавця товару надати оптові знижки покупцю , якщо той збільшить закупівлю партії товару ?

а) це налякає покупця,бо він подумає, що його все одно надурять

б) це може вплинути на вибір розміру партії постачання у бік її збільшення

в) нічого не відбудеться

г) покупець відмовиться від цього постачальника.

7. Що треба розрахувати при багатономенклатурних поставках ?

а) оптимальну кількість кожного товару у поставці

б) інтервал між сусідніми поставками та кількість поставок на певний часовий період

в) оптимальну кількість кожного товару у поставці та кількість поставок на певний часовий період

г)правильні відповіді : а),б)

8. Виберіть правильно написану формулу, яка описує сумарні витрати зберігання при сумісному постачанні :

а) ТН =

б) ТН =

в) ТН =

г) ТН =

9. Виберіть коректну форму формули про розмір замовлення кожного найменування :

а)

б)

в)

г)

10. Що ще потрібно розрахувати, окрім оптимальної партії поставки , якщо значення попиту коливається досить сильно :

а) сумарні витрати

б) розмір замовлення та обсяг страхового запасу

в) обсяг страхового запасу

г)правильні відповіді: а) , в)

11.На що дивляться при розрахунку (i) ?

а) на стрілки, що входять з її події

б) на стрілки , що виходять з її події

в) на стрілки , що входять і виходять з її події

г) резерв події

д) правильні відповіді : б), г)

12. Який вид має формула розрахунку резерву події ?

а) R(i) =

б) R(i) =

в) R(i) =  -

г) R(i) =  -

13. Чи має критична подія резерв часу ?

а) ні

б) так

в) дуже часто

г) дуже рідко

14. Чому дорівнює ранній термін закінчення роботи ?

а) її тривалість – ранній термін початку роботи

б) її тривалості

в) її  тривалість + резерв часу

г) ранній термін початку роботи + її тривалість

15. Повний резерв часу роботи це -… ?

а) сума раннього та пізнього термінів початку роботи

б) ранній термін початку роботи

в) ранній і пізній термін закінчення роботи

г) різниця між раннім та пізнім терміном початку роботи

16.  Який з нижче перелічених методів рішення був уперше запропонований у 1960 році і був призначений для вирішення задач цілочисельного лінійного програмування ?

а) метод найближчого сусіда

б) метод Кларка - Райта

в) метод склоочисника

г) правильної відповіді немає

17. Що таке граф ?

а) сукупність усіх вершин

б) сукупність усіх дуг між вершинами

в) сукупність усіх вершин та дуг між ними

г) різниця між сукупністю усіх вершин та їх дугами

18. Які пункти називаються нейтральними ?

а) з яких нічого не вивозиться

б) начальний пункт в ланцюзі поставок

в) ті пункти, які нічого не потребують

г) правильні відповіді а) , в)

19. Що таке пропускна спроможність дуги ?

а) це максимальна кількість потоку, яка може пропустити дана дуга ; вимірюється в одиницях часу

б) це максимальна кількість потоку ,яка може пропустити дана дуга ; вимірюється в тоннах

в) це мінімальна кількість потоку , яка може пропустити дана дуга ; вимірюється в одиницях часу

г) це мінімальна кількість потоку , яка може пропустити дана дуга ; вимірюється в тоннах

20. Встановіть відповідність :

1. орієнтований граф                                         а) дуги - відрізки

2. неорієнтований граф                                    б) дуги - стрілки

 Правильні відповіді :

1. г,   2. б,   3. г,   4. а,   5. б.

6. б, 7. г, 8. а, 9. в, 10. в.

11. б, 12. г, 13. а, 14. г, 15. г.

16. б, 17. в, 18. г, 19. а, 20:1.б, 2.а.


Дата публикования: 2023-10-24; Прочитано: 816 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.009 с)...