Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Заказать  
 

Інструменти ринку грошей та капіталів
Цінні папери грошового ринку, звичайно, купу­ються і продаються швидше, ніж довгострокові ЦП, і тому ліквідніші. Крім того, коротко­строкові цінні папери характ­ери­зуються меншими коливаннями цін, ніж довгострокові, що робить їх без­печ­ні­шими за інвестиції. Як наслідок, корпорації і банки активніше вико­рис­то­вують цей ринок для вилучення проценту на тимчасово вільні надлишкові кошти. Цінні папери ринку капіталів, такі, як акції або довгострокові облігації, часто купують фінансові посередники (наприклад, страхові компанії або пенсійні фонди), які мають деяку визначеність щодо суми коштів, що будуть досяжні для них в майбутньому.

На грошовому ринку розрізняють кілька видів відсотків: облігаційний, банківський, обліковий, міжбанківський ...

Гроші – це специфічний товар попит на який визначається як платоспроможна потреба або сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за необхідні для них товари та послуги. (часто буває так, що самим товаром і виступають ті ж самі гроші).

Попит на гроші формується з таких складових:

Ø попит на гроші як засоби обігу(діловий, операційний або попит на гроші для здійснення угод);

Ø попит на гроші як засоби збереження вартості (попит на гроші як активи, попит на запасну вартість, або спекулятивний попит).

Чим вищий рівень прибутку в суспільстві, тим більше укладається договорів; чим вищий рівень цін, тим більше необхідно грошей для укладення угод у межах національної економіки.

Грошовий ринок слід розглядати як механізм відносин між юридичними особами, які потребують коштів для розвитку, з одного боку, і організаціями та громадянами, які можуть надати такі кошти – з другого.

Цей ринок поєднує три головні складові: обліковий, міжбанківський і валютний ринки. Усі вони виконують декілька основних функцій, в чому і полягає їхня схожість:

Ø об’єднання дрібних заощаджень населення, держави, бізнесу, інвесторів та створення потужних грошових фондів;

Ø трансформація цих коштів у позиковий капітал, що забезпечує зовнішні джерела фінансування підприємств;

Ø спрямування частини коштів на міжбанківський ринок, що забезпечує стійкість кредитної системи, а також процес розширеного відтворення через видачу опосередкованих позик;

Ø надання позик державним органам для вирішення невідкладних завдань, покриття дефіциту бюджету.

Таким чином, грошовий ринок дає змогу здійснити накопичення, оборот, розподіл і перерозподіл грошового капіталу між сферами національної економіки. Водночас це – синтез ринків різних засобів платежу.

Обліковий ринок – частина грошового ринку, де короткострокові грошові ресурси перерозподіляються між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів з термінами погашення, як правило, до одного року.

Міжбанківський ринок – частина фінансового ринку, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ залучаються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни.

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 411 | Нарушение авторского права страницы | Заказать написание работыstudopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2018 год. (0.001 с)...Наверх